Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan är tolv, på natten från svenska till franska

Översätt klockan är tolv, på natten till andra språk