Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan åtta från svenska till franska

sjusept
sexsix
nioneuf
nyneuf
femcinq

Översätt klockan åtta till andra språk