Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan tio över sex från svenska till franska

sexsix
TioDix
femcinq

Översätt klockan tio över sex till andra språk