Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan tjugo i sex från svenska till franska

Annons
Annons
sexsix
Annons
femcinq
Annons
Annons

Översätt klockan tjugo i sex till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018