Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta koka, att koka från svenska till franska

attque

Översätt koka, att koka till andra språk