Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kokett, mån om sitt utseende från svenska till franska

livvie

Översätt kokett, mån om sitt utseende till andra språk