Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kollidera, krocka från svenska till franska

omdans
idans
medavec

Översätt kollidera, krocka till andra språk