Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kom och ��t! från svenska till franska

ochet

Översätt kom och ��t! till andra språk