Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kom s�� k��per vi från svenska till franska

komvien

Översätt kom s�� k��per vi till andra språk