Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kom igen från svenska till franska

komvien
ochet
hitici

Översätt kom igen till andra språk