Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kom igen från svenska till franska

Annons
Annons
komvien
Annons
ochet
hitici
Annons
Annons

Översätt kom igen till andra språk