Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta komma bra överens med från svenska till franska

medavec

Översätt komma bra överens med till andra språk