Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta komma in på, beröra från svenska till franska

Översätt komma in på, beröra till andra språk