Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kommer att g�� in, g��ra entr�� från svenska till franska

attque

Översätt kommer att g�� in, g��ra entr�� till andra språk