Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kommer inte p�� fr��gan från svenska till franska

Översätt kommer inte p�� fr��gan till andra språk