Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kompisar från svenska till franska

medavec
MinaMes

Översätt kompisar till andra språk