Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta komprimerad, ihoppressad från svenska till franska

Översätt komprimerad, ihoppressad till andra språk