Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta konstigt, jätte-, lustigt från svenska till franska

Översätt konstigt, jätte-, lustigt till andra språk