Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta korsa, åka igenom från svenska till franska

Översätt korsa, åka igenom till andra språk