Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kort, papperslapp, formul��r från svenska till franska

Översätt kort, papperslapp, formul��r till andra språk