Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta korta ner till från svenska till franska

tillà

Översätt korta ner till till andra språk