Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kunderna tycker att han är från svenska till franska

Översätt kunderna tycker att han är till andra språk