Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kunglig bostad, den kungliga bostaden från svenska till franska

Översätt kunglig bostad, den kungliga bostaden till andra språk