Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kurs mot från svenska till franska

motvers
sur
omsur

Översätt kurs mot till andra språk