Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l'Hôtel de Ville, l'Hotel de Ville från svenska till franska

Översätt l\'Hôtel de Ville, l\'Hotel de Ville till andra språk