Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l'océan Atlantique från svenska till franska

Översätt l\'océan Atlantique till andra språk