Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l'on n'a même pas pensé à, l'on n'a meme pas pensé à från svenska till franska

Översätt l\'on n\'a même pas pensé à, l\'on n\'a meme pas pensé à till andra språk