Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l'ordinateur, m från svenska till franska

sur
omsur
sonfils

Översätt l\'ordinateur, m till andra språk