Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta lägga till, tillfoga, blanda i från svenska till franska

tillà

Översätt lägga till, tillfoga, blanda i till andra språk