Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta låt mig vara i fred! från svenska till franska

Översätt låt mig vara i fred! till andra språk