Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta låt oss ta ett glas från svenska till franska

Översätt låt oss ta ett glas till andra språk