Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta löna sig, betala sig från svenska till franska

Översätt löna sig, betala sig till andra språk