Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta löpa linan ut från svenska till franska

Översätt löpa linan ut till andra språk