Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l’établissement scolaire från svenska till franska

Översätt l’établissement scolaire till andra språk