Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l’avenir från svenska till franska

omdans
idans

Översätt l’avenir till andra språk