Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l’océan Arctique från franska till svenska

Översätt l’océan Arctique till andra språk