Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l’oreille gauche från franska till svenska

Översätt l’oreille gauche till andra språk