Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l��mna till oss från svenska till franska

tillà

Översätt l��mna till oss till andra språk