Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l��mnar man dig ifred från svenska till franska

Översätt l��mnar man dig ifred till andra språk