Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l'Union europ��enne från svenska till franska

Översätt l\'Union europ��enne till andra språk