Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l'arri��re-pays från svenska till franska

Översätt l\'arri��re-pays till andra språk