Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l'homme de la rue från svenska till franska

gataoh

Översätt l\'homme de la rue till andra språk