Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l'interdit, interdire från svenska till franska

aux

Översätt l\'interdit, interdire till andra språk