Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta l'on n'a m��me pas pens�� ��, l'on n'a meme pas pens�� �� från svenska till franska

Översätt l\'on n\'a m��me pas pens�� ��, l\'on n\'a meme pas pens�� �� till andra språk