Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la bonne temp��rature från svenska till franska

Översätt la bonne temp��rature till andra språk