Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la danse de l'��t�� från svenska till franska

jagmoi

Översätt la danse de l\'��t�� till andra språk