Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la mer M��diterran��e från svenska till franska

merplus

Översätt la mer M��diterran��e till andra språk