Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la mer des Cara��bes från svenska till franska

Översätt la mer des Cara��bes till andra språk