Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la peur d�����tre jug�� från svenska till franska

3trois

Översätt la peur d�����tre jug�� till andra språk