Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la route från svenska till franska

vidpour
sur
omsur

Översätt la route till andra språk