Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la salle informatique från franska till svenska

dansom
dansi

Översätt la salle informatique till andra språk